PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Právě v těchto dnech probíhají jednotné zkoušky do maturitních oborů středních škol. 

Po zveřejnění výsledků musí žáci odevzdat do 10 dnů podepsaný zápisový lístek na škole, kde uspěli a vybrali si ji. 

Posledním krokem je informace výchovné poradkyně, kterou školu si vybrali. 

Přejeme všem hodně úspěchů.